Дарси 2 - Феъл (глагол)

Феъл як қисми нутқест, ки амали ашёро нишон медиҳад. Феълҳо ба саволҳо ҷавоб медиҳанд, ки чӣ кор кард? чӣ бояд кард?

Луғат:
Идти - Рафтан
Жить - Зиндаги кардан
Читать - Хондан
Смотреть - Тамошо кардан
Хотеть - Хостан
Писать - Навиштан
Бегать - Давидан
Спать - Хоб рафтан

Феълҳои замони ҳозира:
Феълҳои замони ҳозира нишон медиҳанд, ки амал дар лаҳзаи суханронӣ сурат мегирад ва ба саволҳо ҷавоб медиҳад: "Ман чӣ кор мекунам?", "Шумо чӣ кор карда истодаед?", "Мо чӣ кор карда истодаем?" ва ғайра
Масалан:
Я иду - Ман меравам.
Ты идёшь - Ту меравӣ.
Он идёт - Вай меравад.
Вы идёте - Шумо меравед.
Я живу - Ман зиндаги мекунам.
Ты живёшь - Ту зиндаги мекунӣ.
Он живёт - Вай зиндаги мекунад.
Я читаю - Ман мехонам.
Ты читаешь - Ту мехонӣ.
Он читает - Вай мехонад.
Я смотрю - Ман тамошо мекунам.
Ты смотришь - Ту тамошо мекунӣ.
Он смотрит - Вай тамошо мекунад.
Я хочу - Ман мехоҳам.
Тыхочешь - Ту мехоҳӣ.
Он хочет - Вай мехоҳад.

Феълҳои замони гузашта
Феълҳои замони гузашта нишон медиҳанд, ки амал пеш аз лаҳзаи суханронӣ рух додааст. Аксари феълҳои замони гузашта аз пояи шакли номуайянии феъл бо истифода аз суффикси –Л– сохта мешаванд.
Масалан:
Я шёл - Ман рафтам.
Ты шёл - Ту рафти.
Он шёл - Вай рафт.
Она шла - Вай (з) рафт.
Вы шли - Шумо рафтед.
Я жил - Ман зиндаги кардам.
Ты жил - Ту зиндаги карди.
Он жил - Вай зиндаги кард.
Она жила - Вай зиндаги кард.
Я читал - Ман хондам.
Ты читал - Ту хонди.
Он читал - Вай хонд.
Она читала - Вай хонд.
Вы читали - Шумо хондед.

Феълҳои замони оянда
Феълҳои замони оянда амалеро ифода мекунад, ки пас аз лаҳзаи сухан рух медиҳад.
Масалан:
Я буду идти - Ман меравам.
Ты будешь идти - Ту мерави.
Он будет идти - Вай меравад.
Она будет идти - Вай меравад.
Я буду жить - Ман зиндаги мекунам.
Ты будешь жить - Ту зиндаги мекуни.
Он будет жить - Вай зиндаги мекунад.
Я буду читать - Ман мехонам.
Ты будешь читать - Ту мехони.

Ҷумлаҳои саволӣ
Барои савол додан дар авали ҷумла А -ро илова мекунем.
Масалан:
А ты идёшь? - Ту меравӣ?
А он идёт? - Вай меравад?
А ты читаешь? - Ту мехонӣ?
А он читает? - Вай мехонад?