Дарси 5 - Сифат (прилагательный)

Сифат ҷузъи нутқест, ки хусусияти ашёро ифода мекунад ва ба саволҳо ҷавоб медиҳад: кадомаш? чӣ? чӣ? гуна?


Луғат:
Какой - Кадом; чи хел; чи гуна
Красивый - Хушрӯ; зебо
счастливый - Хушбахт
Новый - Нав
Молодой - Ҷавон
Умный - Доно
Хороший - Хуб

Мужской род
-ый, -ий, -ой
Женский род
-ая, -яя
Средний род
-ое, -ее
И. Какой?
Красивый
Новый
Хороший
Какая?
Красивая
Новая
Хорошая
Какое?
Красивое
Новое
Хорошое
Р. Какого?
Красивого
Нового
Хорошего
Какой?
Красивой
Новой
Хорошей
Какого?Красивого
Нового
Хорошего
Д. Какому?
Красивому
Новому
Хорошему
Какой?
Красивой
Новой
Хорошой
Какому?
Красивому
Новому
Хорошему
В. Какой?
Красивый
Новый
Хороший
Какую?
Красивую
Новую
Хорошую
Какое?
Красивое
Новое
Хорошее
Т. Каким?
Красивым
Новым
Хорошим
Какой?
Красивой
Новой
Хорошей
Каким?
Красивым
Новым
Хорошим
П. Каком?
Красивом
Новом
Хорошем
Какой?
Красивой
Новой
Хорошей
Каком?
Красивом
Новом
Хорошем

Сифат ҳамеша дорои ҳамон ҷинс, шумора ва ҳолатест, ки исм ба он ишора мекунад. Ҳолати сифат исм муайян карда мешавад.


Масалан: Исм бо сифатҳо
Красивый город Шаҳри зебо.
Красивая девушка Духтари хушрӯ
Для хорошей девочки Барои духтари хуб
До нового года То соли нав
Для новой школы Барои мактаби нав
К новому другу Ба назди дусти нав
К красивой девушке Ба назди духтари хушрӯ
Я иду в новую дорогу Ман ба роҳи нав меравам
Моя машина новая Мошини ман нав мебошад.
С новой машиной Бо мошини нав
С новым телефоном Бо телефони нав

Исмҳо бо сифатҳо
Он красивый Вай (м) хушрӯ мебошад
Она красивая Вай (з) хушрӯ мебошад
Оно красивое Вай (исми беҷон) зебо мебошад
Он умный Вай доно аст.
Она умная Вай доно аст.
Он хороший мальчик Вай писари хуб аст
Она хорошая девочка Вай духтари хуб аст
Мой брат хороший парень Бародари ман бачаи хуб аст
Моя подруга очень умная Дугонаи ман хеле доно аст
Моя машина новая Мошини ман нав мебошад.
Я купил новый телефон Ман телефони нав харидам